0723969719

במה שונה תרגום משפטי מסוגי תרגום אחרים

במה שונה תרגום משפטי מסוגי תרגום אחרים

במה שונה תרגום משפטי מסוגי תרגום אחרים

תרגום במהותו הוא מונח שמתאר מהלך של העברת טקסט משפה אחת לשפה אחרת. זה יכול להיות בעל פה או בכתב וניתן לחלק את סוגי התרגום השונים לכמה סוגים, כמו למשל תרגום טכני, תרגום אקדמי, תרגום פיננסי וגם תרגום משפטי. כל סוג של שירותי תרגום דורש היכרות עם שפת המקור ועם השפה המתורגמת ברמה גבוהה בדרך כלל ברמת שפת אם, אולם לתרגום המשפטי מאפיינים מעט שונים לעומת סוגי תרגום אחרים. המאמר הבא מסביר מה מייחד את התרגום המשפטי מסוגי התרגום האחרים.

מה זה תרגום משפטי

תרגום משפטי מתייחס לטקסטים שמטרתם לעגן מעמד חוקתי של אדם או דבר מסוים או לתאר הליכים משפטיים. מכאן כבר ניתן להבין כי השפעתו של תרגום משפטי על חייו של הפרט היא מכרעת מה שמעניק חשיבות רבה להיותו מדויק, מקצועי ומהימן. תרגום משפטי יכול לכלול תרגום מסמכים שונים שכולם בעלי אופי משפטי כמו למשל חוזים, תעודות, צוואות, כתבי תביעה והגנה, פסקי דין, הסכמי גירושין, מסמכי אימוץ, חוזי מכירה, הסכמים לעסקים, חוזה קניית דירה, הסכמי ממון, חוזי העסקה, חוקים ותקנות, דו”חות מומחים, תרגום בע”פ בבית משפט, אישורים נוטריוניים, תצהירים, ייפוי כוח, חוזי שכירות, ותרגום נזיקין.

כתיבת עבודה סמינריונית בחינוך

היכרות עם תחום המשפט

מעבר למשמעות הרבה של דיוק ומקצועיות תרגום משפטי מחייב היכרות מקצועית ומעמיקה עם עולם המשפט, עם המונחים המקצועיים שמאפיינים אותו, ודורש גם הבנה מעמיקה של המשמעות לגבי מיקומם במדינה שבה נכתב המסמך המקורי. גם במדינת היעד שאל שפתה מתורגם המסמך נדרשת היכרות דומה והבנה זהה של כל המשמעויות שמוענקות למושגים המשפטיים. כך, אם בתרגום רגיל נדרשת הבנה והיכרות עם שפת המקור ועם שפת היעד שאליה מתורגמים המסמכים, הרי שבתרגום המשפטי הדרישה הזו מקבלת משנה תוקף. על המתרגם המשפטי להכיר את ההקשר החברתי שבו נכתב המסמך וגם את ההקשר החברתי שבו הוא יתקבל לאחר שיתורגם.

הכרת ההליכים המשפטיים, המונחים והדקויות הכרחיים בפרט בסוג זה של שירותי תרגום משפטי משום שהם אלה שימנעו פרשנות שגויה או טעויות בהסקת המסקנות שעלולים לגרום ללקוח לנזק בלתי הפיך שישפיע משמעותית על חייו. מציאת המושגים המדויקים והמקבילים בין שתי השפות, זו שבה נכתב הטקסט וזו שאליה הוא מתורגם דורשת עבודה מדויקת וידע מעמיק בעולם המשפט לרבות הכרת הליכי המשפט בכל אחת מהמדינות המעורבות באותו הליך המשפטי שבו עוסק הטקסט המתורגם.

הכשרה מתאימה

משום שתרגום משפטי מצריך ידע נרחב בתחומי החוק והמשפט על המתרגם להיות בעל הכשרה משפטית מתאימה ונאותה. אחידות והקבלה מלאים בין המסמך המקורי ובין המסמך המתורגם אינם דברים ברורים מאליהם ומתרגם שאינו בעל הידע וההשכלה המתאימים עלול בהיסח הדעת לבצע טעויות שיגרמו לתוצאות בעלות השפעה מרחיקת לכת על הלקוח. בנוסף, בלא מעט מקרים נדרש מי שמציג מסמך משפטי מתורגם להציג גם אישור מיוחד מטעם נוטריון שהוא בעצם עורך דין שמוסמך על פי חוק לאמת, לאשר, להעיד וגם לערוך מסמכים משפטיים. מטרת האישור היא להעיד כי המסמך אמין ובעל תוקף משפטי.

שנחזור אליך עם הצעת מחיר וכל הפרטים?

דילוג לתוכן