תרגום משפטי

תרגום בהגדרתו הוא פעולה שמטרתה העברת תוכן שנכתב בשפה אחת לשפה אחרת. הוא ממלא תפקיד חשוב ומשמעותי בתקשורת בינאישית, בהתנהלות מול רשויות המדינה, ומאפשר לכונן קשרים חברתיים, תרבותיים וכלכליים בין מדינות שונות ובין עמים שאינם דוברים את אותן שפות. בעידן הגלובליזציה שבה העולם הוא מעין “כפר גלובלי” ניתן לראות בפעולת התרגום פעולה חשובה שמחברת בין מדינות, ובמתרגמים את מי שאמונים על ביצוע המשימה הזו. תרגום הוא מונח כולל שמתאר מצבים שונים, והוא נחלק לתחומים שונים ובהם תרגום אקדמי, תרגום פיננסי, תרגום טכני וכמובן תרגום משפטי.

מהו תרגום משפטי

שירותי תרגום משפטי הוא תחום נפרד בענף התרגום שדורש התייחסות מיוחדת, רקע מתאים והבנה בעולם המושגים של תחום המשפט. הוא כולל כל מסמך או טקסט שמתארים מעמד חוקי או מהלכים משפטיים. במסמכים מעין אלה נראה שימוש תדיר במונחים ובמושגים מתחום המשפט והחשיבות לדיוק ולהיצמדות לטקסט המקורי היא מכרעת. טעות בתרגום המשפטי עלולה לגרום לנזקים רבים ויש לה השלכות מרחיקות לכת על מעמדו החוקי של אדם.

באילו שפות?

תרגום משפטי יכול להיות במגוון שפות, כאשר בישראל הדרישה הרווחת ביותר היא לתרגום מהשפות אנגלית ורוסית, ולהפך. עלייתה של סין כמעצמה כלכלית בשנים האחרונות העלתה גם את הביקוש גם לאנשי מקצוע בתחום התרגום המשפטי בשפה הסינית. בשונה מתרגום רגיל שבו נוכל להסתפק בהבנה של השפה, בתרגום המשפטי יש צורך בהכרת הפן המשפטי של אותה שפה כדי שהמתרגם יוכל לעמוד על ההקשר הרחב של המונחים שמופיעים בטקסט המתורגם.

כולם כבר יודעים – שירותי תרגום משפטי מעברית לאנגלית חייבים להזמין אצל מומחים בתחום.

כחלק מהקשר חברתי רחב

תרגום משפטי חייב לקחת בחשבון את ההקשר החברתי שבו נכתבו המסמך או התעודה, וגם את ההקשר החברתי של התוכן המתורגם, ולכן על חברת התרגום להיות בעלת הבנה רחבה . מעבר לכך עליה להכיר היטב ולעומק את המונחים המקצועיים ואת משמעותם תוך התייחסות להקשר הרחב והחוקתי שלהם ומשום כך המתרגם חייב להיות בעל השכלה מתאימה ורקע משפטי. כמו בכל סוג של שירותי תרגום, קל וחומר בתרגום המשפטי על המתרגם להכיר לעומק את שתי השפות, גם את שפת הטקסט וגם את השפה שאליה הוא מתרגם כדי להפיק מסמך משפטי שמתורגם בצורה מקצועית.

סוגים של תרגומים משפטיים

תרגום משפטי עוסק כאמור בטקסטים שעוסקים במעמד חוקי או בהליכים משפטיים. מבין סוגי המסמכים שניתקל בהם בעת תרגום משפטי ניתן למנות תעודות, חוזים, כתבי תביעה והגנה, פסקי דין, צוואות, הסכמים לעסקים, מסמכי אימוץ, חוזה קניית דירה, הסכמי גירושין, הסכמי ממון, חוזי העסקה, תרגום בע”פ בבית משפט, אישורים נוטריוניים, תצהירים, ייפוי כוח, חוזי מכירה, חוזי שכירות, חוקים ותקנות, דו”חות מומחים, ותרגום נזיקין. גם כאן נוכל למצוא התמחויות שונות, כך שמתרגם מסוים הוא בעל התמחות בתרגום משפטי של פסיק דין לעומת מתרגם אחר שהוא בעל התמחות במסמכי אימוץ. כל המסמכים הללו נוגעים לחייהם של אנשים והשפעתם עליהם היא משמעותית ומכאן חשיבות עבודתו המקצועית והמדויקת של המתרגם.

ישראל היא מדינת מהגרים שבה לא רק מדוברות שפות מגוונות אלא גם קולטת לתוכה לאורך השנים עולים רבים ממדינות שונות. כך, כדי לעגן את מעמדם החוקי של העולים למדינת ישראל יש צורך לתרגם את המסמכים של אותם עולים. מדובר על תרגום משפטי שמטרתו לסייע ליצור סטנדרטיזציה בין כלל אזרחי המדינה בהקשר המשפטי ובהגדרות של מעמדם המשפטי.