0723969719

ניתוחים סטטיסטיים SPSS

ניתוחים סטטיסטיים SPSS

SPSS היא תוכנה המבצעת ניתוחים סטטיסטיים על סמך הזנת נתונים לפי רצון המשתמש. המבנה הבסיסי של תוכנת ניתוחים סטטיסטיים SPSS דומה מאוד לתוכנת האקסל המוכרת, והנתונים מוזנים לתוך גיליון המחולק למשבצות, כאשר כל עמודה או שורה עשויה להכיל נתונים של משתנה אחר אותו רוצים לבחון.

ההבדל של SPSS מהאקסל הוא במגוון האפשרויות הסטטיסטיות אותן הוא מציע. אמנם גם באקסל קיימות אופציות לניתוחים סטטיסטיים, אך ניתוחים סטטיסטיים SPSS מאפשרים לצלול עמוק יותר אל תוך הנתונים, ולבצע את כל המניפולציות על המשתנים אותם אנו מעוניינים לבדוק.

למעשה ניתן לומר כי SPSS הוא הכלי המרכזי המשמש למחקר אמפירי בכל תחומי המדעים, ותוצאות ניתוחי ה- SPSS מאפשרות בחינה של השערות המחקר, ניסוח השערות חדשות או גילוי ממצאים מפתיעים הנובעים מהנתונים שהוזנו.

לימוד SPSS

לימוד SPSS מתבצע במהלך לימוד התואר הראשון, במרבית תחומי המדעים כולל מדעי החברה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך, ובתחומים רבים נוספים בהם המחקר האמפירי הוא חלק אינטגרלי מתחום הלימוד. דוגמאות להשערות מחקר אותן ניתן לבחון בעזרת SPSS הן למשל קשר מובהק בין משתנים (כלומר האם משתנה א’ משפיע על משתנה ב’, למשל האם צריכת קפה יומית משפיעה על הערנות במהלך היום), הקורלציה בין משתנים (למשל מהו חוזק הקשר בין כמות כוסות הקפה ביום לבין מידת הערנות), מתאם פירסון למדידת עוצמת הקשר, וכן הלאה.

כתיבת עבודות אקדמיות במתמטיקה

המגוון הרב של הניתוחים האפשריים הקיים בתוכנת ה- SPSS מאפשר גם לעצב את הבדיקה הרלוונטית בהתאם לרצון החוקר (למשל האם מדובר במבחן חד-זנבי או דו-זנבי, התאמה של מידת המובהקות הרצויה לצורך הבדיקה, חישוב הערך הקריטי, וכו’), ומבחנים סטטיסטיים נוספים כגון מבחנים המותאים לסוג השונות הרלוונטית (לדוגמא שונות הומוגנית או הטרוגנית), בדיקת הערך היחסי של משתנים בהתאם להגדרות פקטורים לפי המשמעות של אותו משתנה ביחס לשאר המשתנים, ולמעשה כל סוגי המבחנים הסטטיסטיים העשויים לסייע לחוקר להגיע למסקנות בהתאם לנתונים שנאספו.

הבנת תוכנת ה-SPSS, לפחות ברמתה הבסיסית, חיונית לא רק לחוקרים העוסקים במחקר בפועל, אלא גם לסטודנטים הניצבים בפני הכנתן של עבודות סמינריוניות בהן הם נדרשים להסיק מסקנות על סמך נתונים שנאספו על ידם באמצעות שאלונים או כלי מחקר אחרים.

בחרו את האפשרות המתאימה להצעת מחיר חינם תוך מספר דקות והתחלת התהליך

רוצה סיוע בכתיבת העבודה האקדמית שלך ביושרה?

דילוג לתוכן