טיפים מקצועיים לסיכום מאמרים בזמן קצר

קריאת מאמרים וסיכומם הם חלק בלתי נפרד מהמשימות הנכללות במסגרת הלימודים האקדמיים. משום שהלימודים האקדמיים עוסקים בידע קיים, העמקה בו, ניתוח שלו ומתוך כך מבקשים להגיע לידע חדש, בכל חוגי הלימודים נדרשים סטודנטים לקרוא חומר עיוני בעברית ובעיקר באנגלית. זה יכול להיות למטרת עבודה קטנה או גדולה, לצורך הכנת מצגת או רפרט. כך או כך קריאת מאמרים הייתה ועודנה מהות הלימוד האקדמי. משום שרובנו מוגבלים בזמן יש חשיבות ליכולת קריאת וסיכום מאמרים בזמן קצר ולכך מוקדש המאמר הבא.

סוגי מאמרים

בחלוקה גסה ניתן לומר כי ישנם מאמרים מחקריים ומאמרים עיוניים. מאמרים מחקריים הם מאמרים שעוסקים בנושא מסוים מנקודת מבט מחקרית. זה יכול להיות מחקר כמותני או איכותני, ובכל מקרה המבנה של המאמרים הללו כולל תקציר, סקירת ספרות, הסבר על שיטת המחקר, ממצאי המחקר, דיון, מסקנות וסיכום. מאמרים עיוניים לעומת זאת כוללים מצע תיאורטי שבעזרתו חובר הכותב למסקנה או אמירה כלשהי. במאמרים אלו לא יופיעו פרק המתודולוגיה, הממצאים והדיון, הם יציעו בדרך כלל מסגרת תיאורטית שעושה שימוש בתיאוריות רלוונטיות לנושא, אזכור מחקרים קודמים וכ”ו. במרבית המאמרים נמצא תקציר של המאמר שמסביר את נושא המאמר, חשיבות העיסוק בו, ממצאי המחקר (אם היו כאלה) והמסקנות שלו. בשלב הראשון רגע לפני שהתחלתם לסכם את המאמר הקדישו דקה כדי לעמוד על סוג ועל מבנה המאמר.

תרגום תעודת נישואין לאנגלית

מה המטרה?

סיכום מאמר צריך להתבצע לאור המטרה שלשמה הוא נקרא. קריאה מכוונת מטרה תסייע לכם להבין את הטקסט תוך זמן קצר ולחלץ ממנו את מה שדרוש לכם, ולכן לאחר שהבנו מהו מבנה המאמר חשוב להגדיר מה מטרת הסיכום. האם נדרשתם להכין רפרט, מצגת או שמא עליכם להשתמש בו כחלק מהרקע התיאורטי לסקירת הספרות בעבודה סמינריונית.

בהכנת מצגת או רפרט

אם מדובר בהכנת רפרט או מצגת יש לחלץ מתוך המאמר את הנקודות החשובות והמרכזיות ביותר. מומלץ לקרוא לעומק את התקציר שדרכו תבינו את נושא המאמר ולאחר מכן לעבור על כל חלקי המאמר. בסקירת הספרות המשפט הראשון והאחרון בדרך כלל יספקו לכם את עיקרי הדברים. אם נקודה מסוימת אינה ברורה קראו את כל הפסקה. בפרק מתודולוגיה התרכזו בשיטת המחקר ובהליך המחקר. הימנעו מכניסה לפרטים ונסו להבין את מהלך המחקר באופן כללי. בפרק הממצאים קראו את הפסקה הראשונה שתפרט בדרך כלל את עיקרי הממצאים. עוד מומלץ לקרוא את הפסקה הראשונה והאחרונה בדיון וכן את פרק המסקנות. במאמר עיוני שבו אין הליך מחקרי קראו את השורה הראשונה והאחרונה בכל פסקה ואת פרק התקציר, הסיכום והמסקנות. סכמו על דף תוך כדי הקריאה את הנקודות העיקריות ולאחר מכן ארגנו את החומר.

לצורך מענה על שאלות מובנות

אם לעומת זאת עליכם לענות על שאלות מובנות ביחס למאמר, התייחסו לשאלות כאל מעין “מפה” שמנחה אתכם בקריאת החומר. קראו תחילה את השאלות וחפשו את המידע על פי פרקי המאמר. את התשובה לשאלה שנוגעת לשיטת המחקר תוכלו למצוא בפרק המתודולוגיה, בעוד שתשובה לשאלה שנוגעת לממצאים תהיה בוודאי בפרק הממצאים וכן הלאה.

כחלק מכתיבת רקע תיאורטי לעבודה

אם עליכם לשלב את עיקרי המאמר בעבודה סמינריונית, מומלץ לקרוא לעומק את התקציר, המבוא התיאורטי ואת הדיון. ניתן לעבור ברפרוף על פרק הממצאים כדי להבין את הממצאים בכלליותם, אך חשוב יותר להעמיק בדיון שבו מובאות מסקנות החוקר. ישנם מקרים שבהם מאמר מחקרי ישמש אתכם רק כחלק מהמצע התיאורטי, ואז תוכלו לוותר על חלק הממצאים ולהתעמק רק במבוא התיאורטי. אפשרות אחרת היא שהמחקר ותוצאותיו הם דווקא הדבר שלו תזדקקו, ואז תוכלו להתעמק רק בהם.