תיק עבודות – חוקרים

תרגום מחקר

דוגמית - מחקר שתורגם על ידינו בתחום הרפואה אנגלית-עברית (הקובץ המלא שתורגם מכיל 99 עמודים)