כתיבת עבודות אקדמיות במשפטים

לקבלת השירות מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

בתחום המשפט וכתיבת עבודות אקדמיות במשפטים, ישנם סוגים שונים ומגוונים של נושאי עבודות לבחירה. בעבודה אקדמית במשפטים, רצוי להתמקד בכל תחום עבודה והדגשים שלה, ולא להתפרס על מגוון תחומים מיותר. אם למשל בחרתם לעסוק בעבודה בתחום המשפט ההשווואתי, יש להתאים את חלקי העבודה לשאלת המחקר המנחה אתכם. סוגי עבודות אחרות יכולות לעסוק במשפט פוזיטיבי, כלומר, מה הדין בתחום מסוים. לחילופין, אפשר לכתוב עבודה בתחום המדיניות, כלומר, מדיניות כלשהי המתחילה או מסתיימת בעקבות הצעת חוק, או דגש נורמטיבי ופרספקטיבי. באותו האופן ניתן לכתוב עבודות תיאורטיות או ביקורתיות שסוקרות תחום משפטי כלשהו, ודנות ביתרונות ובחסרונות של הסדרתו והצעת כיוונים משפטיים עתידיים.


מה שחשוב בכתיבת עבודה אקדמית במשפטים, הוא להקפיד על כללי הכתיבה האקדמיים הנהוגים בתחום המשפט, לבנות את העבודה באופן לוגי ורציף, להביא סימוכין לכל טענה בטקסט באמצעות הערת שוליים מתאימה ולהקפיד על היררכיית הסמכות של מקורות. כלומר, להבדיל בין מקור מהימן ובין מקור לא מהימן, להימנע מציטוטים משניים בעיתונים או בספרות ולגשת ישירות להצעות החוק או לפסקי הדין, תוך ציון המקור התקני.

בכתיבת עבודה אקדמית בתחום המשפטים חשוב להתמקד בנושא של העבודה.

חשוב גם לדעת להבחין בין כותבים מוסמכים בתחום ולברר, אפילו דרך מנועי החיפוש ברשת, מישהו אותו כותב. האם הוא משפטן או אקדמאי המגיע מתחום משיק שיכול לשמש גם לכתיבת עבודה אקדמית במשפטים. באופן דומה, רצוי להיעזר במקורות עדכניים, ובמידה ומסתמכים על מקורות ישנים – יש לברר האם הם עדיין רלוונטיים למצב המשפטי הנוכחי.

בהמשך, לאחר מתן תשומת לב מקסימלית למקורות בהם אנו משתמשים, יש לעמוד בפורמט הכתיבה הראוי בתחום. כל עבודה אקדמית במשפטים כוללת עמוד שער ותוכן עניינים, כשלאחריהם מגיע המבוא, המשרטט את כל תוואי העבודה, כולל את פירוט המסקנות, עניינכם בבחירת הנושא, הצגת שאלת המחקר ודרכי הבדיקה שלה. עבודה אקדמית אמורה להיות ממוקדת ולא להקיף נושאים רחבים מדי, לפיכך המבוא מסייע לנו גם לתחום את תוואי העבודה ולומר במה נעסוק ובמה לא, כולל פירוט קצר של פרקי העבודה.

בעבודה אקדמית, לאחר המבוא תופיע סקירת הספרות של התחום, הכוללת הצגה של מחקרים שנעשו עד כה בנושא, תוך השוואה, הנגדה או השלמה בין המקורות, ובהתאם להנחיות בבחירת המקורות שהצגנו למעלה. זהו חלק המהווה סיכום כלשהו של המצב המשפטי והיחס האקדמי/ציבורי אליו, אך המשך העבודה אמור לכלול טיעון מקורי ולא להסתמך על סיכום המקורות בלבד.

בתום סקירת הספרות מגיע הפרק המתודולוגי המציג את שיטות המחקר בהן עשינו שימוש, תוך הצגת המקרה האמפירי לניתוח, סוגיות אתיות, קשיים והאופן בו הגינו את שאלת המחקר. בתום פרק זה, מתחיל גוף העבודה עצמו, המורכב מתמות מרכזיות המקדמות אותנו צעד אחר צעד להוכחת טענתינו או מענה לשאלתנו. כל פרק אמור להסתיים במספר מילות סיכום כהכנה לפרק הבא אחריו.

פרק הדיון בעבודה אקדמית, הוא המקום בו מתאפשר לנו לסגור קצוות ולדון בכל חלקי העבודה באופן משולב והדוק, ולהשוות בין הממצאים שלנו לבין הספרות הקיימת בתחום. לאחר שסגרנו את כל הקצוות בפרק הדיון, נסכם את העבודה במספר פסקאות סיכום. הסיכום אמור להיכתב בצורת משפך הפוך – כלומר להסביר את המקרה הספציפי שבחנו ואז לבחון אותו במבט מאקרו תיאורטי ולהסביר כיצד עבודתינו תורמת לתחום, במה היא מחדשת, מה עוד ראוי לחקור במחקרי המשך ומדוע. למעשה הסיכום אמור לתמצת את כל מה שנעשה ונארג בעבודה אקדמית במשפטים, בדומה למבוא, אך במילים אחרות.

רוצה סיוע מעשי בכתיבת העבודה האקדמית שלך?

דילוג לתוכן