כללים וטיפים בכתיבת עבודה אקדמית

כללים וטיפים בכתיבת עבודה אקדמית

עבודה אקדמית הינה מטלה שכיחה ביותר במוסדרות להשכלה גבוהה ואף מהווה תנאי יסוד לקבלת תואר אקדמי. מבנה העבודה ואורכה תלויים בסוג העבודה, לדוגמא: עבודה מסכמת של עמודים בודדים אל מול סמינריון של עשרות עמודים. היות וחשיבות העבודות האקדמיות כה רבה מומלץ להיעזר בשירות כתיבה מקצועי של עבודה אקדמית לצורך היגויי ובדיקה לפני הגשה.

דרישות הסף של עבודה אקדמית הינן נוקשות וכוללות בין היתר התייחסות לתוכן ברמה אקדמית, התנסחות גבוהה, אוצר מילים, שימוש במקורות אקדמאים עדכניים, ציטוטים בגוף העבודה, רשימת ביבליוגרפיה, כותרות ועוד.

קיימים מספר סוגים של עבודות אקדמיות כגון פרו סמינריון, סמינריון, עבודה מסכמת, רפרט. לרוב ההבדל ברמת היקף העבודה והמורכבות. כמו כן, העבודה יכולה להיות עבודה אמפירית (כמותנית או איכותנית) או עבודה תאורטית.

 

מבנה העבודה יכלול את הפרקים הבאים:

מבוא – במבוא יוצגו הנושא ושאלת המחקר, כמו כן יתואר בקצרה תוכן העבודה. מומלץ לכתוב את המבוא בסוף העבודה כאשר קיימת הבנה טובה יותר של התכולות.

סקירת ספרות – בפרק סקירת הספרות יש לסכם באופן אינטגרטיבי את המקורות התאורטיים לעבודה, פרק זה הינו פרק מהותי בעבודה וחשוב להסתמך על מקורות עדכניים.

שיטת המחקר – פרק זה מתייחס לאופן שבו נערך המחקר ומציג את השערות ו\או טענות המחקר, כלי המחקר שנעשה בהם שימוש, שיטת המחקר ומאפייני אוכלוסיית המחקר.

ממצאים – בממצאים (או תוצאות) נציג את תוצאות המחקר שערכנו . תוצאות המחקר מבוססות על סקרים במחקר כמותני או ראיונות עומק/תצפיות במחקר איכותני. במחקר עיוני נהוג לשלב בין פרק הממצאים ופרק הדיון.

דיון –  פרק הדיון הינו למעשה הפרק החשוב ביותר בעבודה שבו נדון בתוצאות המחקר אל מול השערות המחקר וסקירת הספרות.

ביבליוגרפיה – כל עבודה אקדמית צריכה לכלול רשימה של כל המקורות שהעבודה מבוססת עליהן. קיימים כללים מאוד ברורים לגבי כתיבת המקורות כגון: כללי APA.

המלצות לכתיבת עבודה אקדמית

– חשוב להשתמש במאמרים אקדמאים מעודכנים (מחמש השנים האחרונות)

– יש לבחור נושא אקטואלי ולוודא שקיים מספיק חומר אקדמי ואיכותי לעבודה

– שאלת המחקר צריכה להיות ספציפית וחדשנית

– את המבוא מומלץ לכתוב בסיום העבודה

– רצוי להשתמש במקורות באנגלית (לפחות שליש)

– מומלץ להפיץ סקרים דרך מערכת גוגל סקרים

– יש לבחור את קהל היעד בקפידה

– ריכוז תוצאות, פלטים ותמלול של ראיונות יש להוסיף כנספחים

 

טיפים לאיתור מאמרים אקדמאים  איכותיים

– גוגל Scholar כולל מאמרים רבים בכל התחומים, בעברית או באנגלית, עם אפשרויות חיפוש לפי שנים, תחומים, כותבים ועוד. ישנה אפשרות לצפייה במאמרים ברשת או בהורדתם למחשב האישי. את חיפוש המידע האקדמי מומלץ לבצע באמצעות חיפוש בעזרת מרכאות.

– אתר הקורס – לרוב קיימים מאמרים באתר הקורס של המוסד האקדמי

– בספריה – בספריה בדרך כלל ניתן לאתר מאמרים וספרים רבים. כמו כן, כיום מרבית מהחומר סרוק וניתן להתחבר לספריה ברשת

– מאגרים באינטרנט כגון article, infocenter ועוד

  • הוספת תגובה

כל הזכויות שמורות ל-2017© Right4U אין להעתיק או לעשות שימוש בתכנים מן האתר בחלקים או בשלמותם ללא אישור מבעלי האתר