דגשים וטיפים

דגשים וטיפים לכתיבת עבודה מקצועית

כתיבת עבודה אקדמית היא עניין מורכב שדורש התמקדות, העמקה, יכולת לברור בין עיקר ותפל ויכולת להתבונן על תופעה מחקרית בכללותה. המאמר הבא מציע כמה דגשים וטיפים מקצועיים שיסייעו לכם לכתוב עבודה אקדמית טובה ומקצועית. ככלל חשוב להבין כי כתיבת עבודה עשויה להיות תהליך פורה ומעניין שבו תלמדו להכיר נושא מסוים לעומק, או להיות תהליך מעייף שבו אתם לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. המפתח ליצירת תהליך עבודה יצירתי ומעניין טמון בבחירת נושא העבודה וגם בעבודה שיטתית ומסודרת לפי שלבים. הליכה בדרך זו מבטיחה במידה רבה לא רק תוצאה איכותית של עבודה טובה ומעמיקה, אלא גם הנאה שלכם מתהליך חיפוש החומר, עיבודו והכתיבה.

נושא ושאלת מחקר

בכתיבת עבודה סמינריונית תדרשו לבחור נושא. טעות נפוצה היא לחשוב שישנם נושאים קלים או קשים. החלוקה הזו אינה נכונה מהטעם הפשוט שכל נושא שנבחר לעסוק בו בעבודה אקדמית ידרוש התעמקות ויכולת ניתוח, ולכן מה שחשוב הוא לבחור נושא שנוגע בכם. בחירת נושא מעניין מבטיחה לכם תהליך פורה ויצירתי של מחקר והבנה. מומלץ לעבור על החומר שנלמד בקורס וכך לנסות למקד את נושא העבודה שלכם. לאחר מכן החלו לבנות את שאלת המחקר. שאלת המחקר היא הבסיס לעבודה האקדמית ולכן חשוב לנסח את השאלה בצורה מדויקת עד כמה שניתן. ניסוח שאלה תקנית וברורה יקל עליכם גם בתהליך איסוף החומר ומכאן חשיבותו הרבה.

איסוף החומר

לאחר שאושרה שאלת המחקר, תוכלו להתחיל לחפש חומר. היקף החומר ייקבע על פי סוג העבודה, אך בכל מקרה חשוב "לפרק" את שאלת המחקר לנושאים. הפירוק הזה סייע לכם בחיפוש החומר הרלוונטי וגם ישמש להבניית השלד של סקירת הספרות. כך למשל, שאלה שעניינה ייצוג המשפחה הדתית בסדרות טלוויזיה בישראל ניתן לפרק לפי הנושאים הבאים: ייצוג בטלוויזיה, ייצוג משפחה, החברה הדתית, המשפחה הדתית וכן הלאה. חיפוש החומר צריך להתייחס לכל ההיבטים של שאלת המחקר על פי נושאים. אין הכרח למצוא מאמרים שעוסקים בכל הנושאים יחדיו, אלא ניתן ואולי אף רצוי למצוא מאמרים שעוסקים בחלק מהנושאים ומהם ליצור אינטגרציה בסקירת הספרות. מהלך כזה יתרום לקוהרנטיות העבודה ולהפגנת יכולת אינטגרציה בין חומרים תוך הסקת מסקנות. במהלך חיפוש החומר ייתכן שיעלה קושי להחליט האם מאמר מסוים מתאים או לא מתאים לעבודה שלכם. במקרה כזה קראו רק את תקציר המאמר שיסייע לכם להחליט האם יש לכם צורך במאמר או לא. בבחירת החומר יש לבחור רק מאמרים אקדמיים בעלי אזכורי מקורות, וחשוב שייכללו ברשימה גם מאמרים בעברית וגם מאמרים באנגלית. הקפידו על שימוש במאמרים חדשים ועדכניים, רצוי מחמש השנים האחרונות, לצד ספרות מחקרית מוקדמת יותר שיכולה לשמש בסיס תיאורטי. שלבו מאמרים אמפיריים שעוסקים במחקרים מהתחום וגם מאמרים עיוניים שעוסקים בתיאוריות רלוונטיות לנושא.

כתיבת מבוא תיאורטי

לאחר איסוף החומר סביר להניח שיהיה לכם מושג כללי על איך צריכה להיראות סקירת הספרות שלכם וזה הזמן להתחיל לעבור נושא אחר נושא ולבנות את השלד של סקירת הספרות. אין הכרח לקרוא את כל המאמרים באופן יסודי, אלא לחלץ מהם את העיקר. במאמרים מחקריים הקפידו לקרוא את המבוא התיאורטי, את הממצאים העיקריים, הדיון והמסקנות. סכמו על דף את מה שקראתם והקפידו לרשום מאיזה מאמר נלקח כל דבר. עבדו לפי נושאים וכך באופן שיטתי תוך שימוש בכל המאמרים העמיקו ברקע התיאורטי בכל נושא בנפרד.

אינטגרציה

הדבר החשוב ביותר בכתיבת הרקע התיאורטי הוא האינטגרציה. יכולת לשלב בין כמה גופי ידע, מחקרים ומאמרים מלמדת על הבנה של החומר ועל העמקה בו. הקו שצריך להנחות אתכם בכתיבת הרקע התיאורטי הוא יצירת משפך, שבו מהנושאים הכלליים אתם מתמקדים בשאלת המחקר המצומצמת שאותה תרצו לחקור. הקפידו על קישוריות גבוהה ועל שימוש במשפטי מעבר בין נושא לנושא, כך שהמעבר בין הנושאים יהיה חלק ולא מקוטע. כל מושג שאתם מזכירים חייב להיות מוסבר, וכל ממצא מחקרי חייב להיות מעוגן במקרו ביבליוגרפי. זכרו שעבודה מקצועית היא כזו שבה הניסוח בין כל חלקי העבודה הוא אחיד. הימנעו מניסוחים מורכבים וממשפטים ארוכים מדי, ואל תעתיקו מתוך המאמרים. נסחו במילים שלכם באופן ברור את הטענות שמובאות בספרות והקפידו על אזכור המקור שלכם בכל היגד. לא מומלץ לכתוב פסקות ארוכות מדי או לחזור על דברים שכבר נאמרו. כתיבה אקדמית צריכה להיות מדויקת ותמציתית תוך הקפדה על עברית תקנית ונכונה.

סביר להניח שבשלב הכתיבה לאחר קריאה של הספרות המקצועית יעלו שאלות לגבי נושא המחקר ושאלת המחקר. התייחסו לשאלות הללו והיו ערוכים לגלות גמישות ולערוך שינויים בהתאם למה שגיליתם בכתיבת המבוא התיאורטי. בכל מקרה כל מה שמופיע בשאלת המחקר חייב לבוא לידי ביטוי ברקע התיאורטי. בשלב הבא תוכלו לעבור לחלק המחקרי של העבודה.

המחקרדגשים וטיפים לכתיבת עבודה מקצועית

דיוק הוא אחד הדברים החשובים בכל הליך מחקרי. בין אם מדובר על מחקר כמותני או איכותני, מחקר אקדמי הוא כזה שבו נבחן נושא מסוים לעומקו. הקפידו לבדוק בדיוק את מה שמבקשת לבחון העבודה שלכם, ונסו להימנע מעיסוק בתפל. לאחר איסוף הנתונים רשמו את הממצאים באופן מסודר, דבר שיסייע לכם בתיאור הממצאים מהגדול לקטן, שוב על פי עקרון המשפך. התחילו לתאר את הממצאים מהממצאים הכלליים והבולטים ביותר ועד לממצאים הספציפיים, תוך התייחסות לדקויות ולנקודות החשובות שעולות מהם. לאחר מכן עברו לשלב הדיון.

כתיבת הדיון היא החלק המעניין ביותר בעבודה סמינריונית. הוא בעצם מאגד את פרק המבוא התיאורטי עם פרק הממצאים וזה המקום שבו תוכלו לומר אמירה משלכם על נושא המחקר. גם כאן, תמיד יש לעגן את האמירה שלכם בממצאי המחקר ולנמק מדוע הגעתם אליה. בכל מקרה הימנעו משימוש בביטויים בגוף ראשון כמו "לדעתי" או "אני סבור". הקפידו על ניסוחים כמו "ניתן לומר" או "מן הממצאים עולה" וכן הלאה. סייגו את מה שאתם אומרים בדיון והימנעו מאמירות מפורשות. העדיפו ביטויים כמו "ממצאי המחקר מצביעים על מגמה של" או "ניתן להניח כי" לעומת קביעות חד משמעיות. גם כאן הכתיבה צריכה להיות בצורה של משפך כאשר אתם מתחילים מהרקע התיאורטי דרך עיקרי הממצאים עד להיגד שלכם לגבי מסקנות מהעבודה. בשלב הסופי של העבודה כתבו את המבוא ואת הסיכום. בפרק המבוא אתם נדרשים להציג את העבודה, נושא המחקר, חשיבותו ותרומתו לשדה המחקרי. בפרק הסיכום יש לחזור על כך ולצרף גם את ממצאי המחקר הנוכחי ואת המסקנות שעולות ממנו, להתייחס למגבלות המחקר הנוכחי ולהציע הצעות למחקרים עתידיים.

באופן כללי

חשוב להבין כי כתיבה אקדמית עוסקת בידע קיים במטרה להגיע דרכו לממצאים חדשים ולמסקנות חדשות. בכל חלקי העבודה אתם נדרשים להציג ידע קודם תוך שימוש באזכורים ביבליוגרפיים, למעט בפרק הדיון שבו תידרשו להגיע למסקנות משלכם. שלכם. עבודה מקצועית דורשת אבחנה בין עיקר ותפל וקריאה חוזרת עשויה לבאר לכם מה חשוב להיכלל בעבודה ומה פחות חשוב. העמקה בחומר תוך הפנמה שלו תאפשר לכם עם הזמן להבדיל בין התכנים החשובים לפחות חשובים ומכאן חשיבות ההיבט התהליכי של העבודה. נקודת המבט המחקרית היא כזו שמשלבת בין מיקרו למקרו, מבט כללי ומבט ממוקד ומשום כך עבודה טובה היא תמציתית ומקיפה בו זמנית.

לאחר סיום העבודה חשוב לעבור עליה מספר פעמים ואף לבקש מאחרים לקרוא אותה. עבודה אקדמית צריכה להיות מוגשת ברמת גימור גבוהה, אחרת כל המאמץ והמחקר שלכם ירד לטמיון. מחקר מעניין עם רעיונות פורצי דרך הכתוב בצורה לא רהוטה ואף עם שגיאות כתיב לא ילקח ברצינות באותה מידה כמו מאמר שעבר עריכה לשונית מושקעת. שימו לב שאתם מגישים את התוצר הסופי הטוב ביותר האפשרי, למרות הקושי שכרוך בדבר, הכולל השקעה גדולה בישורת האחרונה של כתיבת העבודה.

כל הזכויות שמורות ל-2017© Right4U אין להעתיק או לעשות שימוש בתכנים מן האתר בחלקים או בשלמותם ללא אישור מבעלי האתר